Vzor čestného vyhlásenia_výberové konanie na predsedu DR SVP