Manipulačný poriadok VN Veľké Ozorovce_2019 - textová časť