Príloha 1 Životné prostredie Štúdia Modernizácia...