Príloha 2 Textová časť Štúdia CBA - varianty I a II