Vyžiadanie stanoviska správcu vodného toku

Elektronická služba umožňuje elektronicky vyžiadať stanovisko správu vodného toku, čím sa napĺňa požiadavka úrovne ich elektronizácie, nakoľko doteraz podanie bolo riešené papierovou formou. Z tohto dôvodu majú koncové služby vybudované používateľské rozhranie na webovom sídle podniku.

Služba umožňuje osobe vyžiadať stanovisko správcu vodného toku prostredníctvom elektronického formulára. Stanovisko je vydávané napr. v súvislosti so stavebným konaním, územným konaním a ďalšími. Výsledkom je vydané stanovisko správcu vodného toku.

 

Vyžiadanie stanoviska správcu vodného toku:

Oprávnený podávateľ je:

  • právnická osoba – podnikateľ (majú pridelené IČO).
  • fyzická osoba

Vyžiadanie stanoviska správcu vodného toku obsahuje:

  • Údaje o právnickej alebo fyzickej osobe
  • Vec – zvolením veci(predmetu) sa na formulári vypíšu povinné prílohy, ktoré je potrebné priložiť
  • Prílohy – prílohy je možné priložiť ako:
    • jeden súbor vo formáte zip., ktorý obsahuje všetky prílohy
    • každú prílohu samostatne ako samostatný súbor

Elektronický formulár na vyplnenie

  • Vyžiadanie stanoviska správcu vodného toku

Chceme Vás poprosiť o vyplnenie spätnej väzby so spokojnosťou naších služieb: