34 Views

Dňa 12. apríla 2024 sa na VÚVH uskutočnil 2. informačný seminár projektu ACC04P05 Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075.

Projektoví partneri pomocou krátkych prezentácií informovali odbornú aj laickú verejnosť o stave mokraďových biotopov Klátovského ramena a koncepcii opatrení na zastavenie degradácie Klátovského ramena.

Projekt je zameraný na revitalizáciu mokraďových biotopov Klátovského ramena a k nemu pridružených bočných ramien Čótfa a Soliari. Klátovské rameno bolo vyhlásené za Národnú prírodnú rezerváciu a následne aj za Územie európskeho významu s V. až III. stupňom ochrany. Cieľom projektu je analýza možností opätovného zavodnenia Klátovského ramena a zastavenie ďalšej degradácie mokraďových biotopov v antropogénnej agrárnej krajine. Projekt vytvoril priestor pre aktívnu spoluprácu akademického sektora, správcu vodných tokov a lokálnych obyvateľov.

Prezentácie:

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.