2 Views

fotka počas realizácie protipovodňovej ochrany