502 Views

V utorok 26. septembra 2017 Slávnostnou konferenciou za účasti ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa sme si pripomenuli 20. výročie založenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku. Slávnostné zhromaždenie sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici, v lokalite, kde dvadsaťročný štátny podnik začal písať svoju históriu. Súčasťou podujatia bolo udelenie pamätných medailí zaslúžilým zamestnancom SVP, š. p., partnerským rezortným organizáciám (VÚVH, SHMÚ, SGÚDŠ), spolupracujúcim univerzitám (STU Bratislava, SPU Nitra, TU Zvolen, TU Košice) a bývalým riaditeľom a zakladateľom SVP, š. p.

250-tka účastníkov sa po ukončení konferencie zúčastnila i na krste novej knižky pre deti a mládež s vodohospodárskou tematikou, s ktorou ich zoznámila autorka myšlienky knižky Lenka Šingovská. Kniha Slovensko krajina plná tajomstiev s podtitulom Vodné dobrodružstvá je z autorskej dielne vydavateľstva Class. Krstnými otcami knižky, ktorá obsahuje slovenskú a anglickú mutáciu, boli generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Stanislav Gáborík a štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla.

Zoznam ocenených zamestnancov