501 Views

Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros je z hľadiska protipovodňovej ochrany územia veľmi významná a jej existencia zásadne zmenila situáciu v podunajskej oblasti. Veľmi dôležitá je jej funkcia pre medzinárodnú lodnú dopravu, SVD Gabčíkovo zabezpečila stabilnejšiu plavebnú hĺbku na slovenskom úseku tejto dôležitej európskej rieky.

Prehradenie Dunaja v Čunove od pondelka 23. októbra 2017 pripomína súčasníkom pamätná tabuľa, ktorú slávnostne odhalil riaditeľ OZ Bratislava Jozef Dúcz za prítomnosti otca diela SVD Gabčíkovo –Nagymaros Doc. Júliusa Bindera, štátneho tajomníka MŽP SR Borisa Suska a generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby Daniela Kvoceru.

Pamätná tabuľka má text v slovenčine, maďarčine a angličtine. Kameň, na ktorom je umiestnená, je z nášho kameňolomu Devín, váži zhruba dva a pol tony a je vysoký (aj so zapustením do zeme) 1 a pol metra. Pracovníci Závodu Dunaj, ktorí ho priviezli, skrášlili okolie pamätného miesta dunajskými okruhliakmi z bratislavského dna rieky.

Veríme, že pamätná tabuľka zaujme návštevníkov i rekreačných športovcov, ktorí v hojnom počte navštevujú túto lokalitu a nielen prispeje k informovanosti o významnej udalosti, ale ostane ako svedectvo fortieľa našich vodohospodárov, inžinierov i robotníkov, ktorí sa zaslúžili o výstavbu sústavy vodných diel na Dunaji.

25 rokov prehradenia Dunaja v Čunove25 rokov prehradenia Dunaja v Čunove25 rokov prehradenia Dunaja v Čunove