430 Views

V dňoch 29-30.10.2019 sa v Budapešti konala knferencia 50th River Basin Management Expert Group Meeting, ICPDR.  SVP, š.p. sa podujatia aktívne zúčastnilo s prezentáciou:

River Basin Management Expert Group