601 Views

Slovenský vodohospodársky podnik oslávi Medzinárodný deň Dunaja a Deň otvorených dverí na Ministerstve životného prostredia SR plavbami loďou Kriváň po dunaji, na ktoré pozýva širokú verejnosť.

Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Dunaja, ktorý v mestách krajín pozdĺž tejto druhej najdlhšej rieky v Európe už tradične oslávime 29. júna, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., organizuje pre verejnosť bezplatné plavby loďou na bratislavskom toku Dunaja.
Toto podujatie je zároveň súčasťou podujatí organizovaných pri príležitosti Dňa otvorených dverí na Ministerstve životného prostredia SR a zároveň je prihlásené medzi júnové aktivity Slnovrat na Dunaji.
Počas cca 45 minútovej vyhliadkovej plavby sa loď Kriváň bude plaviť po mestskom okruhu každú celú hodinu (10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00).
Pre deti budú na lodi pripravené vymaľovávanky s tematikou Dunaja a dunajskej prírody, ktoré si môžu na lodi vyfarbiť, vytvoriť z nich malú knižôčku a vziať na pamiatku domov.
Žrebovanie darčekového balíčka MŽP SR pre návštevníkov DOD MŽP na lodi Kriváň: počas plavby medzi 12:00 – 13:00, 13:00 – 14:00, 14:00 –15:00, 15:00 –16:00 hod. sa uskutoční žrebovanie o zaujímavú cenu, ktorú rezort venuje návštevníkom Dňa otvorených dverí MŽP SR (DOD).
Žetóny do tomboly pasažieri získajú pred plavbou kedykoľvek v čase medzi 11:00 a  15:00 hod. na Dni otvorených dverí MŽP SR na Námestí Ľudovíta Štúra 1 v Bratislave.
Žrebovanie darčekového balíčka MŽP SR pre pasažierov lode Kriváň v átriu MŽP SR: analogicky, návštevníci DOD resp. Slnovratu na Dunaji, ktorí si v rámci sobotného dňa zvolia najprv plavbu loďou Kriváň, majú šancu získať darčekový balíček MŽP SR. V každej hodine medzi 11:00 – 12:00, 12:00 – 13:00, 13:00 – 14:00, 14.00 – 15:00 moderátor Dňa otvorených dverí na nádvorí MŽP SR na Nám. Ľ. Štúra vyžrebuje šťastlivca, ktorý svoj žetón z lode vhodí do osudia.
Trasa plavby: Loď Kriváň s pasažiermi vypláva v smere proti prúdu, pod mostom Lafranconi sa otočí, v plavbe po prúde bude pokračovať k Prístavnému mostu, kde sa znova otočí a bude pokračovať v plavbe proti prúdu na pontón P 42.
Časy plavby loďou po Dunaji: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Plavba trvá približne 45 minút, cca 15 minútová prestávka je vyhradená na nalodenie a vylodenie pasažierov. Kapacita lode 100 – 120 ľudí.

Miesto nástupu na loď: pontón P-42 v osobnom prístave na Fajnorovom nábreží v Bratislave