381 Views

SVP, š. p. ako štátny podnik má, má na starosti tak správu a údržbu vodných tokov na celom území Slovenska ako i protipovodňovú ochranu obyvateľov i majetku. I keď hrádze, ako protipovodňové stavby slúžia v prvom rade na ochranu pred veľkou vodou, na viacerých úsekoch, napríklad aj hlavného mesta SR, umožňujeme celoročné využívanie hrádzí na rekreačné aktivity – pre cyklistov, korčuliarov, bežcov, lyžiarov, priaznivcov nordingwalkingu…
Tohtoročnou novinkou na petržalsko-rusovskej časti dunajskej hrádze bolo usporiadanie populárnej súťaže pre všetky vekové kategórie pod názvom Triatlon pre všetkých, ktorý sa uskutočnil v sobotu 24. 9. 2016. Úspešné tradičné podujatie malo bohatú návštevnosť a viac ako 110 pretekárov, medzi nimi naša slovenská hviezda – Richard Varga – náš najúspešnejší slovenský reprezentant v triatlone (reprezentant SR na LOH v Londýne 2012 a v r. 2016 v Rio de Janeiro). Naše logo sa na plagátoch ako aj na cieľovej páske pred naším reprezentantom – víťazom triatlonu – pekne vynímalo. Celé podujatie si nenechali ujsť dovedna traja olympionici a 4- násobný majster sveta.

výťaz triatlónu prebieha cielom