396 Views

11. júla 2016, počas neformálneho zasadnutia ministrov ENV/CLIMATE, sme pod hradom Devín prezentovali projekt protipovodňovej ochrany hlavného mesta Slovenska Bratislavy, ktorý Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, zrealizoval v rokoch 2007 – 2010 aj z európskych fondov.

Stretnutie s predstaviteľmi envirorezortu krajín Európskej únie otvoril poverený generálny riaditeľ SVP Stanislav Gáborík, ktorý prezentoval úlohu štátneho podniku pri správe vodných tokov na Slovensku a pri ochrane obyvateľstva ako aj štátneho i ostatného majetku pred veľkou vodou.

Ministri si pozreli aj inštalovanú časť mobilného hradenia, dozvedeli sa, do akej výšky mobilnej ochrannej bariéry siahala povodňová hladina Dunaja v roku 2013 a mohli sa tiež oboznámiť s podrobnosťami o výstavbe ochrannej hrádze slovenskej metropoly. Atrakciou bola následne plavba loďou po Dunaji do centra mesta, počas ktorej kulisu hosťom robili fotografie z veľkej povodne v roku 2013, ktorá bola prvou previerkou kvality a dôležitosti ochrannej bariéry v Bratislave.

predstavenie protipovodňovej ochrany