409 Views

Projekt: FAIRway Danube

Program: Connecting Europe Facility

Trvanie: 1.7.2015 – 31.12.2021

Pozícia SVP, š. p.: implementačný subjekt (od 12.12.2018)

Rozpočet projektu: 2 983 835 €

 

V súvislosti so Zmluvou o implementácií projektu FAIRway Danube spolufinancovaného z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP, š. p), organizuje raz ročne Národné užívateľské fórum (NUF). V minulom roku sa fórum uskutočnilo dňa 25.11.2019 v priestoroch SVP, š. p, Odštepný závod Bratislava – Závod Dunaj v Bratislave.

Pracovníci SVP, š. p., Ministerstva dopravy a výstavby SR a zástupcovia koordinátora projektu – viadonau spoločne predstavili zúčastneným užívateľom vodnej cesty na Dunaji, aktivity Slovenskej republiky v projekte a jeho prínos pre vodnú dopravu.

 

1

24

3