40 Views

Ing. Supeková (SVP, š. p.) informuje o aktuálnej situácii v oblasti prírode blízkych opatrení na zadržiavanie vody v krajine v Slovenskej republike.