46 Views

Doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. diskutuje o dôsledkoch zlého obhospodarovania krajiny.