475 Views

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, podporou spoločnosti LIDL Slovensko a za aktívnej účasti zamestnancov podniku, dobrovoľníkov z občianskeho združenia Save NATURE by ČIVAS, Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Clean.Piešťany a veríme, že aj Vás organizuje oslavy Svetového dňa vody vyslobodením riek a nádrží od naplaveného odpadu.

svetovýdenvody-01-01-01-01