337 Views

Na Svetový deň vody 22.3.2022 sme spolu s Vami vyslobodili niektoré úseky riek a nádrží od naplaveného odpadu.

1 myšlienka
13 lokalít na Slovensku
700 skvelých ľudí
3000 vriec vyzbieraného odpadu

… aj taký bol deň vody. Sme radi, že ste to spolu s nami nenechali plávať.

Ďakujeme.

Video:  https://www.facebook.com/watch/?v=983204125898309

 


Clipboard02