203 Views

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vyhlasuje „OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na výber užívateľa malých vodných nádrží Zemplínska Teplica a Veľké Ozorovce za účelom hospodárskeho chovu rýb“. Súťažné podklady sú dostupné na webovej stránke www.svp.sk/svp/ponuka-majetku alebo na Podnikovom riaditeľstve SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov. Termín predloženia súťažných návrhov je v lehote do 03.04.2023