539 Views

Vedenie SVP, š.p. OZ Banská Bystrica a pobočka SVHS spoločne zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa vody, Dňa zeme i Dňa životného prostredia dobrovoľnú aktivitu – odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch VS Môťová dňa 8.6.2018. Za účasti 45 zamestnancov bolo vyzbieraných 20 vriec odpadu.

V predchádzajúcich rokoch bolo v Banskej Bystrici na toku Hron v úseku Majer – centrum vyzbieraných: rok 2015 – 60 zamestnancov/50 vriec, rok 2016 – 68 zamestnancov/45 vriec, rok 2017 – 57 zamestnancov/40 vriec.

Za pomoci Správy povodia horného Hrona Zvolen sa zamestnanci spoločne popasovali s odpadkami a nečistotami po turistoch i rybároch a opätovne pre všetkých skrášlili životné prostredie v okolí nádrže, ktorá sa nachádza v blízkosti obytnej zóny mesta Zvolen. Zároveň bola účastníkom odprezentovaná účelnosť vodnej stavby Môťová a tiež bol zabezpečený vstup do objektu elektrárne.