212 Views

Po odstraňovaní nelegálnych objektov na Veľkej Domaši a Oravskej priehrade, prišla na rad aj vodná stavba Liptovská Mara, kde sme dňa 7.11.2022 začali s odstraňovaním prvých dvoch nelegálnych objektov. Tieto objekty budú umiestnené na dočasnej skládke pod priehradným múrom a pokiaľ sa ich majitelia neprihlásia, budú zlykvydované. Do konca roka 2022, ich z brehov Liptovskej Mary plánujeme odstrániť ešte osem.