542 Views

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁDRSKY PODNIK, štátny podnik, ako správca vodnej stavby RUŽINÁ dňa 7. apríla 2020 označil informačnými tabuľkami (Zákaz vstupu) okolie vodnej stavby a uzatvoril stavenisko za účelom plánovanej a avizovanej opravy objektov.

 

Dovoľujeme si týmto požiadať návštevníkov lokality a samotnej VS Ružiná o dodržiavanie zákazu vstupu na stavenisko a do areálu Doškoľovacieho a rekreačného strediska SVP. Rešpektovanie tohto zákazu je v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti samotných návštevníkov.

 

IMG_8135 IMG_8131