307 Views

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik oznamuje, že otváranie obálok k obchodnej verejnej súťaži na výber užívateľa poľovného revíru HRÁDOK bude dňa 13.06.2022 o 09.00 hod na adrese SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Podnikové riaditeľstvo, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov.