1117 Views

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 01.06.2022 dochádza k zmene sídla SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku z doterajšej adresy na novú adresu.

 

Nové sídlo podniku a fakturačné údaje od 01.06.2022:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Martinská 49

821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Ostatné identifikačné údaje ostávajú nezmenené.

 

Doterajšia adresa Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica zostáva dočasne platná ako poštová adresa; o zmene Vás budeme bezodkladne informovať.