Poplatkové oznámenie a poplatkové priznanie za odbery vôd

Elektronická služba umožňuje elektronicky podať poplatkové oznámenie a poplatkové priznanie za odbery vôd, čím sa napĺňa požiadavka úrovne ich elektronizácie, nakoľko doteraz podanie bolo riešené papierovou formou. Z tohto dôvodu majú koncové služby vybudované používateľské rozhranie na webovom sídle podniku.

  1. Poplatkové oznámenie za odbery podzemných vôd: Služba umožňuje osobe podať poplatkové oznámenie v súvislosti s odberom podzemnej vody. Výsledkom je podanie adresované poskytovateľovi služby
  2. Poplatkové priznanie za odbery podzemných vôd: Služba umožňuje osobe podať poplatkové priznanie v súvislosti s odberom podzemnej vody. Výsledkom je podanie adresované poskytovateľovi služby
  3. Podávanie poplatkového priznania za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy: Služba umožňuje osobe podať poplatkové priznanie v súvislosti s odberom podzemnej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. Výsledkom je podanie adresované poskytovateľovi služby
  4. Podávanie poplatkového priznania za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy: Služba umožňuje osobe podať poplatkové priznanie v súvislosti s odberom povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. Výsledkom je podanie adresované poskytovateľovi služby.