Poplatkové oznámenie a poplatkové  priznanie za vypúšťanie odpadových vôd

Elektronická služba umožňuje elektronicky podať poplatkové oznámenie a poplatkové priznanie za vypúšťanie odpadových vôd, čím sa napĺňa požiadavka úrovne ich elektronizácie, nakoľko doteraz podanie bolo riešené papierovou formou. Z tohto dôvodu majú koncové služby vybudované používateľské rozhranie na webovom sídle podniku.

  1. Podávanie poplatkového oznámenia za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd: Služba umožňuje osobe podať poplatkové oznámenie v súvislosti s vypúšťaním odpadových vôd do povrchových vôd. Výsledkom je podanie adresované poskytovateľovi služby.
  2. Podávanie poplatkového priznania za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd: Služba umožňuje osobe podať poplatkové priznanie v súvislosti s vypúšťaním odpadových vôd do povrchových vôd. Výsledkom je podanie adresované poskytovateľovi služby.