346 Views

Ak ste minimálne tretiaci na vysokej škole alebo pracujete a v tomto roku dosiahnete vek do 35 rokov, chcete profesionálne rásť, spoznať ďalších kolegov vodohospodárov, zaujíma vás, na čom pracujú oni, chcete sa stretnúť s profesionálmi z vodohospodárskej praxe, získať nové odborné kontakty či inšpiráciu, neváhajte a zapojte sa do 16. ročníka súťaže Konferencia mladých vodohospodárov.

Organizátorom súťaže je Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve (ZZVH), ktoré pod hlavičkou KONFERENCIA MLADÝCH ODBORNÍKOV už tradične spája tri rovnocenné súťaže – Konferenciu mladých vodohospodárov, Konferenciu mladých hydrológov a Konferenciu mladých meteorológov a klimatológov.

Cieľom súťažnej Konferencie mladých vodohospodárov je prezentácia výsledkov prác mladých vodohospodárov. Konferenciu založilo ZZVH v roku 2002 ako spomienku na akademika Ota Duba, významného vodohospodára, pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Tohto roku sa súťaž o najlepšiu vodohospodársku prácu uskutoční 9. novembra 2017. Najlepšie práce budú ocenené finančnou odmenou vo výške 100 €.

Nenechávajte si prípravy na súťaž na poslednú chvíľu a už teraz myslite na svoju profesionálnu budúcnosť. Mnohí vážení odborníci v oblasti vodného hospodárstva naštartovali svoju kariéru práve úspechom v tejto súťaži. Do súťaže môže prácu prihlásiť jednotlivec aj autorský kolektív. Podrobnosti o súťaži ako aj jej štatút nájdete na webovej stránke organizátora TU.

konferencia