342 Views

S našim projektom, Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj – ACC04P06 sme sa v dňoch 14.-15. júna 2022 zúčastnili 23. ročníka výstavy vodného hospodárstva AQUA –  medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí. Výstava sa konala v Trenčíne pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. V rámci výstavy sme predstavili technické riešenia a ciele projektu.

aqua_mozaik

Projektový web: https://dunajskemokrade.sk/

Článok citovaný z projektovej stránky TU

Tlačová správa: Dva štátne podniky rezortu životného prostredia sa púšťajú do revitalizácie mokradí

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.