487 Views

V utorok 24.11. sa v priestoroch SVP PR Banská Štiavnica za účasti generálneho riaditeľa Róberta Hoka a zástupcov Združenia závodných výborov OZ DLV pri SVP, š. p. konalo 1. kolo rokovania ku Kolektívnej zmluve na rok 2021. Cieľom vyjednávania bola požiadavka ZZV OZ DLV pi SVP š. p. navýšenia sociálneho programu. Z dôvodu aktuálne nezaručených finančných prostriedkov najmä za tzv. neregulované platby nebolo možné túto požiadavku zatiaľ akceptovať. Generálny riaditeľ SVP navrhuje, aby bola Kolektívna zmluva na rok 2021 rovnaká ako v tomto roku. Záverom bol na vedomie ZZV OZ DLV pi SVP š. p. predložený Vonkajší plán na rok 2021.