363 Views

V Banskej Štiavnici 9. a 10. septembra 2016: I tento rok sa konal Salamander – oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. Túto slávnostnú udalosť osobne podporili aj predstavitelia rezortu životného prostredia.
Pri príležitosti osláv baníkov do Banskej Štiavnice zavítal Minister László Sólymos, ktorý plánoval využiť návštevu baníckeho mesta aj na pracovné stretnutie na podnikovom riaditeľstve SVP, š. p., s povereným generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku Stanislavom Gáboríkom. Vzhľadom na neodkladné pracovné povinnosti v Bratislave to pánu ministrovi síce v avizovanom čase nevyšlo, avšak stretnutie s naším generálnym riaditeľom si nenechala ujsť vedúca služobného úradu MŽP SR Ľubomíra Kubišová a štátny tajomník Boris Susko. Spolu sa zúčastnili na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré bolo spojené s udeľovaním výročných cien mesta a pripomienkou výročia podpisu Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.
Štátny tajomník B. Susko reprezentoval náš rezort aj na otvorení baníckych slávností – Slávnostnom šachtágu, ktorý sa konal v predvečer Salamandra v Kultúrnom centre, kde ho pasovali za člena tamojšieho baníckeho spolku. Krstným otcom mu bol bývalý štátny tajomník Vojtech Ferencz. Primátorka mesta Banská Štiavnica Nadežda Babiaková – ako členka čestného prezídia – počas krstu vyjadrila želanie, aby nový člen spolku sľúbil, že bude ústretový k potrebám Slovenského vodohospodárskeho podniku.