652 Views

Náš podnik v spolupráci so Slovenskou ichtyologickou spoločnosťou pripravil seminár s názvom Spriechodňovanie migračných bariér na vodných tokoch, ktorý sa konal v utorok (24.9.2019) v Banskej Bystrici.
Semináru s medzinárodnou účasťou uskutočneného pod záštitou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászla Sólymosa sa aktívne zúčastnili a svoje poznatky a riešenia z pohľadu legislatívy, zo skúseností prezentovali zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, Slovenského rybárskeho Zväzu, zástupcovia akademickej obce, vodohospodári z Maďarska a Českej republiky ako aj odborníci zo Slovenského vodohospodárskeho podniku.
Odzneli témy ako napríklad: Prečo ryby potrebujú migrovať? Obnova migračnej priechodnosti tokov na Slovensku z pohľadu legislatívy. Malé vodné toky a obnova ich migračnej priechodnosti z pohľadu ochrany prírody a krajiny. Skúsenosti s prípravou a realizáciou spriechodňovania migračných bariér. Zajímavé příklady technického řešení, přípravy a realizace rybích přechodů. Aktuálne skúsenosti ekologického dozoru pri príprave a realizácii stavieb spriechodňovania migračných bariér. Spriechodňovanie migračných bariér z pohľadu Slovenského rybárskeho zväzu. Monitoring priechodnosti migračných bariér pre ryby a stavu spoločenstva rýb po obnovení konektivity.
Celé znenia odborných prezentácii sú zverejnené na našej internetovej stránke www.svp.sk (sekcia PRESS/na stiahnutie). Veríme, že poznatky zo semináru Spriechodňovanie migračných bariér na vodných tokoch budú cennými informáciami pri odstraňovaní prekážok vybudovaných na vodných tokoch pre umožnenie migrácie rýb a iných vodných živočíchov.