292 Views

V dňoch 17 – 18. apríla 2018 sa v Kráľovskom Chlmci uskutočnil Seminár Obnova a manažment mokradí v nížinnej krajine, zorganizovaný Slovenskou ornitologickou spoločnosťou a partnermi Štátnou ochranou prírody, Chránenou krajinnou oblasťou Latorica a Slovenským vodohospodárskym podnikom.

Odznelo spolu 10 prezentácií o výsledkoch a skúsenostiach z danej problematiky dosiahnutých v rámci projektu LIFE „Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie“, o revitalizácii a obnove vodného režimu v oblasti Medzibodrožia, integrácii odstavených riečnych ramien a iné.

Uzatvorenie seminára prebiehalo v teréne v CHVÚ Medzibodrožie v lokalitách, kde boli zrealizované praktické opatrenia na obnovu a manažment mokradí v predchádzajúcich rokoch.