179 Views

Pri príležitosti Svetového dňa vody sme si pre Vás pripravili množstvo sprievodných podujatí, ktoré sa budú konať na území celého Slovenska.

 

Bezplatná analýza vzoriek vody na prítomnosť dusičnanov
v čase od 08.00 – 13.00 hod.:

Povodie Dunaja, odštepný závod – Martinská 49, 821 05 Bratislava (Google Maps)

Povodie dolného Váhu, odštepný závod – Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Pieštany (Google Maps)

Povodie Hrona, odštepný závod – Partizánska cesta č. 69, 974 98 Banská Bystrica (Google Maps)

Povodie Hornádu, odštepný závod – Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice (Google Maps)

Prineste si vzorku vody v plastovej fľaši a pred budovou budú pripravené naše pojazdné laboratóriá.

 

 

Čistenia vodných stavieb a brehov vodných tokov – stretnutie o 8.00 hod.

Bratislava – čistenie Malého Dunaja – Ráztočná 2, Vrakuňa (oproti kaviarni) (Google Maps)

Moravský Svätý Ján – čistenie brehov rieky Morava v Moravskom Svätom Jáne – prechod Moravský Svätý Ján – Hohenau (Google Maps)

Dolné Kočkovce – čistenie brehov od naplaveného odpadu – hať Dolné Kočkovce (Google Maps)

Nitra – čistenie brehov rieky Nitra v intraviláne mesta Nitra – Univerzitný most (Wilsonovo nábrežie) (Google Maps)

Nové Zámky – čistenie brehov rieky Nitra v intraviláne mesta Nové Zámky (horná časť ) – Jazero dôchodcov – pravá strana rieky Nitra (Google Maps)

Piešťany – čistenie brehov rieky Dubová v lokalite Piešťany lodenica – Lodenica – most cez potok Dubová (Google Maps)

VS Kráľová – čistenie brehov pravá strana – rekreačné zariadenie Kaskády (Google Maps)

hať Zvolen – prezentácia činnosti SVP – areál hate, časť Podharajch (Google Maps)

Rimavská Sobota – čistenie Rimavy v intraviláne mesta Rimavská Sobota – SVP, š. p., Cukrovarská 6, Rimavská Sobota (Google Maps)

Trebišov – čistenie tokov Drienovca a Trnávky v spolupráci so SSOŠ DSA Trebišov – most pri Trnávke na Sádovskej ulici (Google Maps)

Michalovce – čistenie Prímestskej pláže na Zemplínskej Šírave – Prímestská pláž, Zemplínska Šírava (Google Maps)

Vranov nad Topľou
– čistenie Vranovských potokov I. a II., Vranovských poldrov – bývalý hotel Rozkvet (Google Maps)

– čistenie toku Čičava – Základná škola Lúčna na sídlisku Juh (Google Maps)

– čistenie toku Čakov v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou – most na toku Čičava na ulici Mierová (Google Maps)

Svidník – čistenie toku Ladomírka v intraviláne mesta Svidník – potraviny Makos (Google Maps)

Bardejov – čistenie Strelnického potoka a toku Topľa v intraviláne mesta Bardejov – obchodné stredisko na sídlisku Družba (Google Maps)

VS Domaša – čistenie priehrady a pobrežného pozemku aj zamestnancami SVP – rekreačná oblasť Nová Kelča (Google Maps)

 

Deň otvorených dverí od 8.00 do 16.00 hod.:

Deň otvorených dverí vo Vodohospodárskom múzeu v Komárne (Alžbetin ostrov Komárno) (Google Maps)

Deň otvorených dverí na parnej čerpacej stanici Žitavská Tôň (medzi obcami Patince a Virt) (Google Maps)

Deň otvorených dverí na čerpacej stanici Čergov (pri Kassaiho škole jazdeckej lukostreľby v Kolárove) (Google Maps)

 

den vody-02