297 Views

V roku osláv 20. výročia založenia SVP premiérovo prezentoval svoju činnosť na Pohode 2017.

Ukážkami práce vodohospodárov počas povodní, mini-besedami, „mini-labákom“, svetovou premiérou vodohospodárskej spoločensko-vzdelávacej hry HYDROGÉNIUS, e-testami s vodohospodárskou a prírodovednou tematikou, expozíciou mobilnej protipovodňovej bariéry s mini-foto-výstavou o povodniach a šou „kráčajúceho bagra“ sme prezentovali významnosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., na festivale Pohoda 2017 v Trenčíne (6. 7. – 8. 7.).

Hoci SVP je strategický štátny podnik, ktorý zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a vodné stavby, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd a vo verejnom záujme sa zameriava na protipovodňovú ochranu, väčšina občanov si našu prácu naďalej mýli s úlohami vodární a iných spoločností.

Sme akoby neviditeľní, pretože práca vodohospodárov je často v teréne mimo dosahu televíznych kamier. Preto naším primárnym cieľom bolo objasniť i ukázať našu činnosť na trojdňovom festivale, ktorý denne navštevuje okolo 30 tisíc ľudí, a tak zážitkovou formou „zasiahnuť“ čo najviac ľudí.

Našu interaktívnu prezentáciu v Zóne SVP, š. p., sme rozvrhli na „indoorové“ a „outdoorové“ aktivity.

V stane sme ponúkli návštevníkom video-prezentácie o práci vodohospodárov v rôznych častiach Slovenska. Na rôznorodosť činností SVP boli zamerané témy mini-besied: „Povodne kedysi a dnes“ s riaditeľom Správy povodia dolného Váhu Ing. Miroslavom Spálom (Odštepný závod Piešťany), „Je nuda byť riečnym kapitánom na Dunaji?“ s kpt. Michalom Janíkom zo Závodu Dunaj (Odštepný závod Bratislava), „Prísna ochrana zdrojov pitnej vody“ s Ing. Elenou Pašerbovou z odboru ekológie a VH laboratórií (Odštepný závod Banská Bystrica) a „Čistý – špinavý Ružín“ s riaditeľom Správy povodia Hornádu a Bodvy Petrom Hoffmanom (Odštepný závod Košice).

Väčšina našich zamestnancov robí svoju prácu dlhé roky, a tak pociťujeme potrebu venovať pozornosť výchove novej generácie vodohospodárov, aby mal kto po našich odborníkoch jedného dňa „prevziať žezlo“. Preto sme do spolupráce v zóne SVP na Pohode prizvali i pedagógov z Katedry vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity Bratislava a vďaka Národnému ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (MŠVVaŠ SR) a ich najmodernejšiemu elektronickému testovaciemu systému E-test sme záujemcom ponúkli vyskúšať si nielen vodohospodárske testy ale aj testy z biológie, matematiky, fyziky, štatistickej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti.

Absolútnu premiéru na Pohode mala spoločensko-vedomostná vzdelávacia hra HYDROGÉNIUS, ktorou v budúcnosti SVP plánuje zatraktívniť a zmodernizovať komunikáciu najmä s mladou generáciou a širokou verejnosťou, vo vzťahu k environmentálnej výchove a podpore vzdelávania v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva. Hra zažila veľký úspech, o čom svedčili i opakované návštevy skupiniek návštevníkov, ktorí si ju chceli znovu zahrať a vyhrať ju. O hru prejavili na mieste záujem i vychovávateľky v družine i učiteľky MŠ či ZŠ.

V stánku SVP sa mladí ľudia mohli tiež dozvedieť, aké štúdium si treba zvoliť, ak sa chcú neskôr zamestnať v SVP.

Formou e-testovania, spoločensko-vedomostných hier, mini-besedami a mini-labákom OZ Piešťany sme návštevníkom nášho stánku tlmočili potrebu ochrany životného prostredia, najmä vodných nádrží, vodných tokov, zdrojov pitnej vody a ich okolia. Na tento účel veľmi dobre poslúžili aj funkčné modely vyrobené kolegyňou Adriánou Faiglovou, ktoré zhotovila z odpadových materiálov, aké nachádzame na hladinách vodných plôch a na brehoch potokov a riek. Kto chcel, mohol si ich vyskúšať a nabrať odpad „z nádrže“ (vrchnáky od plastových fliaš z misky) a preniesť ho na skládku (do PVC vedierka).

Mimo stanu si návštevníci mohli pozrieť, prečítať i vyskúšať naše práce v teréne. Prvý raz v živote uvideli ukážky zabezpečovacích prác počas povodní. Zaujala ich napríklad z vriec postavená studňa na zabezpečenie výveru, ktorú postavili zamestnanci zo Správy povodia stredného Váhu II. Piešťany i mobilné hradenie (aké v čase povodní ochraňuje mesto Štúrovo), ktoré inštalovala Správa vnútorných vôd Šamorín.

Veľkým „ťahákom“ už z diaľky bolo naše kráčajúce rýpadlo resp. kráčajúci bager s bagristom zo Správy dolného Hrona a dolného Ipľa Levice, ktorého šou si chcelo pozrieť veľa divákov. Zároveň si na paneli mohli prečítať, ako nám tento žltý „transformer“ pomáha pri práci v ťažko dostupných terénoch pri odstraňovaní zátarás vo vodnom toku alebo napríklad v zime na rozrušovanie a odstraňovanie ľadov z povrchu vodných tokov.

Po všetky dni, ktoré sme na letisku v Trenčíne boli, od rána do súmraku od štvrtka až do nedele, sa veľkému úspechu tešili aj mini-bagre, s ktorými sa zahrali nielen deti.

Popri sledovaní práce kráčajúceho rýpadla sa viacerí odvážili vyskúšať si „vrecovanie“ a ak boli úspešní, získali za odmenu „makáča“ (hand-made brošňu z prírodných materiálov).

Príprava zóny SVP, š. p.Príprava zóny SVP, š. p.Príprava zóny SVP, š. p.Studňa si získala medzi návštevníkmi veľkú obľubujdna z povodňových stavieb našich vodohospodárovukážka mobilného hradenia využívaného na ochranu Štúrova pred povodňami spojená s výstavouNiečo aj pre najmenších návštevníkovSVP na Pohode 2017SVP na Pohode 2017SVP na Pohode 2017Učili sme, ako správne vrecovať a ochrániť si majetok pred veľkou vodouAko správne vrecovaťAko správne vrecovaťSúťaž vo vrecovaní na Pohode 2017 v zóne SVPSúťaž vo vrecovaní na Pohode 2017 v zóne SVPKráčajúce rýpadlo nám pomáha pri práci v ťažko dostupných terénochKráčajúce rýpadlo atrakciou na Pohode 2017V stane SVP na Pohode 2017 sme besedovali. S riaditeľom SPHaB P. Hoffmanom o čistom a špinavom RužíneBeseda o povodni s riaditeľom SPSV II. L. GlindomZaujímavé informácie a video o povodniach priniesol na Pohodu riaditeľ SPDV M. SpálRiditeľ M. Spál a PR manažérka SVP M. Grebeňová-LaczováMini-besedu dopĺňali aj postery o histórii vodného hospodárstvaO prísnej ochrane zdrojov pitnej vody hovorila E. Pašerbová z OZ B. BystricaSúčasť prezentácie SVP na Pohode 2017 - mini-labák (OZ Piešťany)Súčasť prezentácie SVP na Pohode 2017 - mini-labák (OZ Piešťany)Aké živočíchy možno objaviť v našich vodách?A. Faiglová zo SPSV II. Piešťany pripravila pre návštevníkov špeciálny darček brošňu "makač"brošňa "makač" vo svojej kráseHrdý návštevník. Zvládol našu úlohu, získal odmenu :)Dievčatám sa podarilo pomocou funkčných modelov vyčistiť priehradu od naplaeného odpadu.Funkčné modely našich strojov využívaných aj na čistenie vodných nádrží od odpadu.Funkčné modely v akcii. Vyrobené z materiálov, aké nachádzame ako odpad v priehradách.Občas treba "mašinky" servisovať.Mašinky opäť v akcii.Aj najmenšie náštevníčky zaujali naše modely strojov.Modely si vyskúšali aj naši kolegovia z monii-labákuNavštívili nás Poliaci, Česi i návštevníci z iných krajín.V našom stane sa dalo overiť si vedomosti z matematiky, vodného hospodárstva, bioloógie ...Tento najmodernejší testovací e-systém využíajú súčasní maturanti.Niektoré úlohy si mohli vyskúšať aj žiaci 1. stupňa ZŠ.Niektoré úlohy potrápili...E-test v stane SVP na Pohode 2017E-test v stane SVP na Pohode 2017Svetová premiéra spoločensko-vzdelávacej vedomostnej hry HYDROGÉNIUS na Pohode 2017Hra HYDROGÉNIUS zožala veľký úspech.HYDROGÉNIUS je originálna hra SVP so zameraním na vodohospodársku tematikuHra HYDROGÉNIUS je pre malých i veľkýchV pozadí úplne vľavo sedí kpt. M. Janík, s ním sme besedovali o plavbe na Dunaji.Svetová premiéra spoločensko-vzdelávacej vedomostnej hry HYDROGÉNIUS na Pohode 2017M. Danáčová zo Staebnej fakulty STU Bratislava ochotne poskytla informácie o štúdiu vodného hospodárstvaMini-bagre atrakciou v Zóne SVP na Pohode 2017Mini-bagre atrakciou v Zóne SVP na Pohode 2017Mini-bagre atrakciou v Zóne SVP na Pohode 2017Mini-bagre atrakciou v Zóne SVP na Pohode 2017Mini-bagre atrakciou v Zóne SVP na Pohode 2017Mini-bagre atrakciou v Zóne SVP na Pohode 2017Zóna SVP na Pohode 2017Zóna SVP na Pohode 2017info-letáky o našich vodných dielachBrožúrka k 20. výročiu založenia SVP, š. p.