524 Views

Vychovať odborníkov na vodné hospodárstvo a vodné stavby vo východoslovenskom regióne je zámerom spolupráce medzi Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a štátnym Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP). Svojím podpisom ju dnes, 11. októbra  2016, na študentskom veľtrhu v Bratislave spečatili generálny riaditeľ SVP Stanislav Gáborík a dekan Stavebnej fakulty TUKE Vincent Kvočák.
SVP dlhodobo spolupracuje so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, teraz takéto partnerstvo rozšíri aj do východoslovenského regiónu. „Stavebnej fakulte TUKE poskytneme priestory na vzdelávacie účely v rámci exkurzií na našich stavebných dielach. Spolupracovať budeme vo vedeckovýskumnej činnosti a naši odborníci budú posudzovať diplomové práce, ktoré budú na tejto fakulte,“ priblížila pre TASR Mária Grebeňová-Laczová zo SVP s tým, že takto bude prepojenie študentov s praxou intenzívnejšie. Záujmom tohto strategického štátneho podniku rezortu životného prostredia je vybudovanie si spolupráce s vysokoškolskými fakultami. Podnik si dal spraviť analýzu, aké voľné pracovné pozície bude mať o päť až 12 rokov. „Zistili sme, že po 2020 budeme potrebovať okolo stovky technických inžinierov. Taktiež aj stredoškolsky vzdelaných ľudí a aj kvalitných robotníkov,“ podotkla Grebeňová-Laczová.
Stavebná fakulta TUKE už dlhšie uvažuje nad študijnými programami, ktoré by boli zamerané na hospodárenie s vodou v krajine či na zmiernenie následkov v dôsledku klimatických zmien. „Máme pripravený študijný program hospodárenie s vodou v krajine, ktorý chceme v krátkom čase po akreditovaní rozbehnúť,“ povedal pre TASR Kvočák. Ako tvrdí, doteraz pre vodohospodársku výstavbu vychovávali študentov v rámci iných študijných programov. „Jedinou fakultou, ktorá sa venovala vodohospodárskym stavbám, je v STU. Ťažko je dostať absolventov z Bratislavy, aby prišli do regiónu východného Slovenska, kde sú pomerne veľké problémy, hlavne v nížinách, kde dochádza k častým záplavám,“ uviedol Kvočák s tým, že chcú, aby študenti boli už počas štúdia priamo v kontakte s realizáciou stavieb a vytvorili si tak štart do budúceho povolania. „Táto dohoda o spolupráci bude k tomu nápomocná. Študenti sa môžu zúčastňovať na konkrétnych akciách SVP, ktorý sa stará o povodia všetkých riek na Slovensku,“ podotkol dekan.
Dohodu o spolupráci víta aj minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS), podľa jeho slov je to cesta k uplatneniu absolventov škôl tam, kde sú potrební. „Aj zo štatistík vieme, že v budúcnosti potrebujeme odborníkov aj v tejto oblasti,“ povedal.
Generálny riaditeľ sekcie vôd na ministerstve životného prostredia Vladimír Novák vníma túto dohodu ako ďalší krok k praktickému napĺňaniu spolupráce medzi ministerstvom životného prostredia a ministerstvom školstva. „V súčasnosti vidíme klesajúci záujem o vzdelávanie sa v odbore vodného hospodárstva a vodných stavieb. Rezort životného prostredia potrebuje pre svoje organizácie, aby sa vodné hospodárstvo dostalo vo všeobecnosti do povedomia, aby sme znovu získali záujem študentov,“ povedal.