Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 8,966_info na web