2021-7-18_ Slovenský vodohospodársky podnik monitoruje stúpajúcu hladinu Dunaja. Zdôrazňuje – niet dôvodu na paniku.