2022-5-8_ Vodohospodári prepojili mŕtve ramena Váhu a vytvorili vtáčí ostrov