POZVANKA - Slávnostné zahájenie projektu Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno_finfin