TS_2019_08_15_Postup_prác_ na_protipovodňovej_ochrane_mesta_ Banská_Bystrica