TS_2019_09_16_30 rokov uvedenia do trvalej prevádzky VS Starina