541 Views

V súvislosti s úplnou uzávierkou mosta  M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica na ceste III/3454 medzi obcami Kysak a Veľká Lodina v okrese Košice-okolie je v zmysle nariadenia Okresného úradu Košice – Okolie vydaný počas mimoriadnej situácie zákaz plavby, splavovania a kúpania sa na vodnom toku Hornád v predmetnom úseku (v rkm 58,150 – 58,750).