Poučenie dotknutej osoby - zmluvy_formulár_ver_1.3