/Články

Národné užívateľské fórum k projektu FAIRway Danube

Projekt: FAIRway Danube Program: Connecting Europe Facility Trvanie: 1.7.2015 – 31.12.2021 Pozícia SVP, š. p.: implementačný subjekt (od 12.12.2018) Rozpočet projektu: 2 983 835 €   V súvislosti so Zmluvou o implementácií projektu FAIRway Danube spolufinancovaného z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP, š. p), organizuje raz ročne Národné užívateľské fórum (NUF). V minulom roku sa fórum uskutočnilo dňa [...]

SVP, š.p. v rámci projektu FAIRway Danube nadobudol dve nové plavidlá

Projekt: FAIRway Danube Program: Connecting Europe Facility Trvanie: 1.7.2015 – 31.12.2021 Pozícia SVP, š. p.: implementačný subjekt (od 12.12.2018) Rozpočet projektu: 2 983 835 €   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, nadobudol v rámci implementácie projektu FAIRway Danube financovaného programom, Nástroj na prepájanie Európy“ (CEF) dve nové plavidlá. V implementačnej zmluve k projektu sa podnik zaviazal vykonávať pilotnú prevádzku oboch plavidiel so zameraním [...]

3. míting v rámci projektu DAREFFORT v Bratislave

Projekt: DAREFFORT – Zlepšenie spolupráce pri predpovedaní povodní v povodí rieky Dunaj Program: Dunajský nadnárodný program Obdobie realizácie projektu: 01/06/2018 – 31/05/2021 Pozícia SVP, š. p., v projekte: projektový partner Rozpočet projektu: 56 610,50 €   Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v spolupráci so SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM, štátnym podnikom (SVP, š. p.), zorganizoval v rámci projektu DAREFFORT „3. periodický míting“, ktorý [...]

Výzva

Výzva k ohľaduplnosti Vyzývame občanov, aby nezneužívali situáciu pri vyhybaní sa kontrole príslušníkmi MVSR jazdou po vodohospodárskych stavbách a obslužných komunikáciách. Pri prichytení páchateľa budú privolaní príslušníci PZ. Ďalej Vás žiadame, ak idete do prírody, alebo blízkosti vodných tokov opekať, grilovať či športovať, odpad si vezmite so sebou domov !!! Buďte zodpovední k sebe, ale i [...]

Oprava VS RUŽINÁ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁDRSKY PODNIK, štátny podnik, ako správca vodnej stavby RUŽINÁ dňa 7. apríla 2020 označil informačnými tabuľkami (Zákaz vstupu) okolie vodnej stavby a uzatvoril stavenisko za účelom plánovanej a avizovanej opravy objektov.   Dovoľujeme si týmto požiadať návštevníkov lokality a samotnej VS Ružiná o dodržiavanie zákazu vstupu na stavenisko a do areálu Doškoľovacieho a rekreačného strediska [...]

Výzva na odstránenie „objektov“ v okolí Vodnej nádrže Liptovská Mara

                Na základe výsledku štátneho stavebného dohľadu Spoločného obecného úradu k nelegálnosti stavieb v okolí vodnej nádrže Liptovská Mara, ktorý sa uskutočnil dňa 03.09.2019, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, ako správca vodnej stavby Liptovská Mara v y z ý v a majiteľov „objektov“ (stavby, objekty a zariadenia bez pevného základu, motorové vozidlá alebo [...]

Seminár k spriechodňovaniu migračných bariér na vodných tokoch

Náš podnik v spolupráci so Slovenskou ichtyologickou spoločnosťou pripravil seminár s názvom Spriechodňovanie migračných bariér na vodných tokoch, ktorý sa konal v utorok (24.9.2019) v Banskej Bystrici. Semináru s medzinárodnou účasťou uskutočneného pod záštitou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászla Sólymosa sa aktívne zúčastnili a svoje poznatky a riešenia z pohľadu legislatívy, zo skúseností [...]

Duálne vzdelávanie pre budúcich vodohospodárov

Záujem o odborné a technické odbory vo všeobecnosti klesá, čo sa prejavuje aj vo vodohospodárskej oblasti. Je veľký predpoklad, že v horizonte 5 až 10 rokov by bolo veľmi problematické nájsť vyučeného či vyštudovaného vodohospodára, ktorý by zastával túto, v minulosti hrdú profesiu. Hrdosť a pocit zodpovednosti pri tejto práci Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (ďalej [...]

DOČASNÉ VYPUSTENIE VODNEJ STAVBY HRIČOV Z DÔVODU PLÁNOVANEJ REVÍZIE

DOČASNÉ VYPUSTENIE VODNEJ STAVBY HRIČOV Z DÔVODU PLÁNOVANEJ REVÍZIE V zmysle schváleného manipulačného poriadku je naplánovaná a predpísaná periodická revízia kanálovej sústavy Hričov-Mikšová-Považská Bystrica (H-M-PB), ktorá bude zameraná na opravu návodných betónových tesnení prívodných energetických kanálov a odstránení nánosov (sedimentov) z usadzovacích bazénov na prítokoch do energetického kanála a pred vodnou elektrárňou PB. Energetická sústava Hričov-Mikšová-Považská [...]

Veľkosť písma
Kontrast