/Články

Oprava hrádze v Petržalke

 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) Odštepný závod Bratislava bude v mesiacoch júl a august opravovať asfaltový povrch na petržalských hrádzach. Vyžiada si to obmedzenia.   SVP bude v priebehu mesiacov júl a august realizovať opravu asfaltového povrchu na niekoľkých jej úsekoch petržalskej hrádze v Petržalke. V súčasnosti už prebiehajú prípravné práce – vytyčovanie inžinierskych sietí a vodorovné značenie obchádzkových trás. [...]

Odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch VS Môťová

Vedenie SVP, š.p. OZ Banská Bystrica a pobočka SVHS spoločne zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa vody, Dňa zeme i Dňa životného prostredia dobrovoľnú aktivitu - odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch VS Môťová dňa 8.6.2018. Za účasti 45 zamestnancov bolo vyzbieraných 20 vriec odpadu. V predchádzajúcich rokoch bolo v Banskej Bystrici na toku Hron v úseku Majer – centrum vyzbieraných: [...]

60 rokov od uvedenia vodnej stavby Nosice do prevádzky

Dňa 4.5.2018 sa uskutočnila malá odborná konferencia pri príležitosti 60. výročia uvedenia vodnej stavby Nosice do prevádzky. Konferencia prebehla v užšom kruhu vodohospodárov, energetikov a významných hostí. Vodná stavba Nosice bola vybudovaná v rokoch 1949 - 1958. Hlavným účelom stavby je výroba elektrickej energie, prevažne špičkovej a denné a týždenné vyrovnanie prietokov na Váhu s cieľom [...]

Podporili sme tradičnú súťaž Modrá škola

Dvadsaťdva súťažných tímov, celkom 75 žiakov z celého Slovenska, v utorok 12. 12. 2017 súťažilo na tradičnej obľúbenej celoslovenskej súťaži Modrá škola - voda pre budúcnosť. Cieľom Festivalu vody je pomôcť školám aktívne zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti environmentálnej výchovy. Keďže jednotlivé témy sú špeciálne zamerané na oblasť vody, žiaci si prostredníctvom riešenia projektov pod [...]

Veľkosť písma
Kontrast