76 Views

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik pri príležitosti 50. výročia uvedenia do prevádzky vodnej stavby Ružiná v okrese Lučenec organizuje v sobotu 22.júna 2024 od 9.00 do 15.00 Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť.

Pripravený je bohatý program:
– Sprístupnenie vodnej stavby a doškoľovacieho zariadenia
– Pútavá prezentácia o Ružinej
– Zážitkové čítanie s Lenkou Šingovskou
– Herná zóna pre deti, maľovanie na tvár
– Možnosť občerstvenia pre malých aj veľkých
– Pre prvých 500 návštevníkov darček

Lokalita:
Parkovisko pred Doškoľovacím zariadením Ružiná
GPS: 48.435118, 19.567389
https://maps.app.goo.gl/zLaH1yeCR2nm1csXA

Ďalšie informácie:
– Vstup do priestorov (interiér, exteriér) vodnej stavby je na vlastné riziko
– Vstup do podzemných častí vodnej stavby je možný návštevníkom, ktorí sú schopní zdolať množstvo schodov, preto zvážte svoje fyzické možnosti
– Z bezpečnostných dôvodov môžeme zakázať vstup do podzemných časti maloletým osobám, ktoré nie sú schopné zdolať prehliadku po vlastných a osobám, ktoré preukazujú známky požitia alkoholických nápojov
– Pre návštevníkov budú zabezpečené prenosné toalety
– Pre parkovanie osobných vozidiel využite okraj príjazdovej cesty k vodnej stavbe
– Svoju obuv prispôsobte možnému mokrému povrchu v podzemných častiach vodnej stavby

50. ružiná-01