/Nezaradené

Zvýšenie bezpečnosti územia Žitného ostrova

Zvýšenie bezpečnosti územia Žitného ostrova Pri zvýšení bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu s ekologickým charakterom vznikne nový vtáčí ostrov, miesta oddychu pre ryby a bude vysadených viac ako 4100 stromov. Aktuálna situácia Malý Dunaj a Klátovské rameno sú svojím pôvodom prirodzené toky ako súčasť delty Dunaja a jeho ramien [...]

Úplná uzávierka komunikácií v súvislosti s realizáciou Protipovodňových opatrení v BB

Úplná uzávierka komunikácií v súvislosti s realizáciou Protipovodňových opatrení v BB Banská Bystrica, 14. 7. 2020 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v súvislosti s realizáciou stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami týmto oznamuje, že na základe žiadosti zhotoviteľa stavby STRABAG dochádza odo dňa 14.07.2020 v súvislosti s rozhodnutím mesta Banská Bystrica k úplnej uzávierke miestnej [...]

Svetový deň vody v Banskej Bystrici

SVP, š. p. OZ Banská Bystrica zorganizoval odborný seminár z príležitosti Svetového dňa vody s témou „Príroda pre vodu“ dňa 26.3.2018 v kongresovej sále okresného úradu v Banskej Bystrici. Cieľovou skupinou boli zástupcovia odborných organizácií, štátnej správy, SRZ, starostovia miest a obcí, záchranné zložky. Počet pozvaných bolo 180. Prezentované boli prednášky zamerané na „zelené opatrenia“ v krajine, hydrologické pomery, [...]

Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom

Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“ NÁZOV PROJEKTU : „POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM“ PROGRAM: „PRISPÔSOBENIE SA ZMENE KLÍMY – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA“ OPATRENIE: VODY HORNEJ NITRY PRE JEJ ĹUDÍ VYHLASOVATEĽ : ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŽIADATEĽ : [...]

Veľkosť písma
Kontrast