/Nezaradené

Svetový deň vody v Banskej Bystrici

SVP, š. p. OZ Banská Bystrica zorganizoval odborný seminár z príležitosti Svetového dňa vody s témou „Príroda pre vodu“ dňa 26.3.2018 v kongresovej sále okresného úradu v Banskej Bystrici. Cieľovou skupinou boli zástupcovia odborných organizácií, štátnej správy, SRZ, starostovia miest a obcí, záchranné zložky. Počet pozvaných bolo 180. Prezentované boli prednášky zamerané na „zelené opatrenia“ v krajine, hydrologické pomery, [...]

Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom

Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“ NÁZOV PROJEKTU : „POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM“ PROGRAM: „PRISPÔSOBENIE SA ZMENE KLÍMY – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA“ OPATRENIE: VODY HORNEJ NITRY PRE JEJ ĹUDÍ VYHLASOVATEĽ : ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŽIADATEĽ : [...]

Veľkosť písma
Kontrast