446 Views

V dňoch 18.-19. mája 2017 sa Slovenský vodohospodársky podnik (SVP, š. p.) zúčastnil na 6. ročníku Konferencie GIS Esri 2017, ktorú zorganizovala spoločnosť ArcGEO, špecialista na distribúciu a implementáciu geografických informačných systémov (GIS) spoločnosti Esri.

6. ročník konferencie bol venovaný novinkám vo svete ArcGIS ako aj konceptom, ktoré profesionálom a vývojárom umožnia novinky implementovať v praxi. Pripravené workshopy mali užívateľov bližšie oboznámiť s používateľskými aplikáciami.

Pracovníci Oddelenia vodného plánovania Podnikového riaditeľstva SVP, š. p., Banská Štiavnica, predbehli tematickú náplň konferencie a predstavili pilotný projekt pod názvom „ArcGIS Online a Portal for ArcGIS ako platformy pre interaktívne hry v teréne“.

Projekt je zameraný na prepojenie a využitie nových mobilných aplikácií na báze GISov pre prácu, zbieranie a odosielanie dát v teréne, ako aj komunikáciu s dispečingom, a to všetko na príklade interaktívnych úloh v teréne súvisiacich s vodným hospodárstvom s následným zavedením systému do profesionálnej praxe.

Systém pomohli otestovať aj žiaci 6. ročníka ZŠ v Bošanoch, ktorí si mohli priamo v teréne preveriť poznatky nadobudnuté v škole a skúsiť si každodennú prácu vodohospodárov.

Systém sa osvedčil a je pripravený na profesionálnu prácu. Projekt môže poslúžiť ako šablóna nielen pre SVP, š. p.

Názorné video, ako systém funguje, je na tomto odkaze: https://sway.com/7Cst2yNuU48HTw0p