549 Views

Cieľom stretnutia bolo vzájomné zdieľanie a plánovanie nadchádzajúcich aktivít projektu, ako napr. organizácia národných dialógov, 6. stretnutia projektových partnerov a záverečnej konferencie, ktorá sa bude konať 12. až 14. mája 2019 v Maďarsku.

Na stretnutí si partneri vymenili skúsenosti, prezentovali dosiahnuté výsledky jednotlivých aktivít projektu a taktiež skúsenosti s testovaním jednotlivých výstupov v pilotných povodiach.

 

Agenda stretnutia: