265 Views

Projekt „Iniciatíva pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a technologických katastrof a hrozieb“ financovaný z DG ECHO si Vás dovoľuje pozvať na workshop Ako môže civilná ochrana profitovať z adaptačných opatrení na klimatickú zmenu?“, ktorý sa uskutoční on-line dňa 18.11.2021 v čase 9:30 – 11:30. 

Workshop organizuje Národná platforma pre civilnú ochranu a riadenie rizík, zriadená Sekciou krízového riadenia MV SR. Na workshop nie je potrebné sa registrovať a účasť na workshope je bezplatná.

Na workshope sa zúčastní aj SVP, š.p. s príspevkami:

  • Natural Water Retention Measures – aktivity na podporu adaptácie na klimatickú zmenu; Ing. Monika Supeková
  • Úloha historických vodných nádrží pri povodniach, požiaroch a suchu; Ing. Václav Koleda

Podujatie sa bude nahrávať a záznam bude verejne dostupný na stránke www.civilnaochrana.org a na Youtube kanále Sekcie krízového riadenia TU.

Júnové podujatie Úvod do geografických informácií, je zverejnené tu: https://civilnaochrana.org/?p=3735.

Link na pripojenie na podujatie: xxx

Agenda: xxx