38 Views

Dňa 22. mája 2024 sa uskutočnilo pracovné stretnutie, ktoré inicioval SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY podnik, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, OZ po tom, ako počet úrazov na cyklotrase len za posledný mesiac prevýšil štatistiku celých sezón minulých rokov.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, Trnavského samosprávneho kraja a mesta Piešťany.

V záujme zachovania bezpečnosti cyklistov sme spoločne prebrali problematiku a navrhli funkčné riešenia, ktoré budú v krátkom čase zrealizované. Hať tak zostane z bezpečnostných dôvodov zatvorená až do realizácie opatrenia.

Pevne veríme, že k obnoveniu prejazdu dôjde do dvoch kalendárnych týždňov.

Ďakujeme za pochopenie a konštruktívny postoj k problematike.

IMG_8569 2

445203952_474329548491496_4531989758701253091_n

445171100_474329525158165_2967786056468206004_n